Vrij spelen...

Vrije speelavond: Omdat we een recreatieve club zijn is hier veel gelegenheid voor, afwisselend tussen de trainingsavonden en de interne competitie avonden, dus twee keer per vier weken een hele avond. Op primetime worden op drie banen alleen dubbels gespeeld. Om de wachttijd voor de anderen te beperken wordt na twee games de baan vrij gemaakt.
Op de vrije speelavonden kun je in principe spelen van half acht tot half elf. Later op de avond kan op een vrije baan gesingeld worden.

... Ún Training

Training heeft tot doel het spel beter te kunnen spelen en daardoor nog leuker te maken. De wedstrijden worden er beslist spannender van, omdat alle spelers steeds meer in het spel groeien. Train dus lekker mee, het zal nooit te moeilijk zijn maar wel uitdagend.
Om de vier weken wordt door Edwin Jonkers van half acht tot half tien training gegeven, acht/negen trainingen per seizoen. Na aanmelding kun je daaraan deelnemen.

Ben je op een bepaalde trainingsdatum verhinderd? Meld je telefonisch af bij Edwin.