Lid worden? Er is weer ruimte om je aan te melden!

Kom gerust een paar keer vrijblijvend spelen om te ervaren of badminton jouw sport is. Heb je geen racket? Geen bezwaar, wij hebben er een voor je te leen! Zaalsport schoenen heb je wel nodig.

Aanmelding en opzegging lidmaatschap:
Na aanmelding wordt de contributie berekend vanaf de eerstvolgende maand na het proefspelen.
Het verzoek tot de jaarlijkse contributiebetaling volgt aansluitend aan de Algemene Ledenvergadering.
Opzegging lidmaatschap wordt de eerstvolgende maand na opzegging van kracht.
Er vindt geen restitutie plaats van de betaalde contributiebijdrage.