Bestuur

Met ingang van 19-02-2019 zijn op de ALV de volgende bestuursleden aangetreden:

v.l.n.r. Peter Lenssen, penningmeester
Frank Sengers, ledenadministratie
Edwin Jonkers, trainer, interne competitie
Pauline Luykx, voorzitter
Lisette Thijssen, secretaris