Kalender

Op de ALV van 15 februari 2022 is, na overleg, besloten dat we tot de zomerstop de trainingen en de interne competitie, laten vervallen.
Dwz, alle dinsdagavonden, tot de vakantie, is er vrij spelen.

Het Privacyreglement is door de Algemene Ledenvergadering op 2 oktober 2018 goedgekeurd.
Klik hier voor het privacyreglement (AVG 25-05-2018).

Zie Ledeninfo na inloggen of de info op de ledenlijst voor het nummer van het sleutelbosje van bc Netwerk bij de receptie van De Woenselse Poort.

De goedgekeurde notulen van de bestuursvergaderingen zijn geplaatst in het ledengedeelte, Vergaderinfo, Notulen.