Clubhistorie

In 1978 op het feest van het 60-jarige jubileum van de Rijks Psychiatrische Inrichting (nu Landgoed De Grote Beek) heeft Wim Leenen aan Albert van Dijk, de toenmalige voorzitter van de PSV badmintonclub, gevraagd of hij iemand kende die een groepje enthousiaste badmintonners met o.a. Jan Pronk en Cor Jansen in de sportzaal van de RPI training zou willen geven. ‘Als jullie een club oprichten wil ik dat wel doen’ reageerde Albert spontaan. Na een interne publicatie kwamen ruim 40 personeelsleden en partners naar de oprichtingsvergadering. Tijdens die vergadering konden de aanwezigen een naam voor de club bedenken. Een jury koos ‘BC Netwerk’ bedacht door Jetty Leenen, die ook het eerste logo heeft ontworpen.

Op 24 augustus 1978 werd BC Netwerk officieel opgericht. Wim Leenen is vanaf de oprichting penningmeester en is op 19-02-2019 opgevolgd door Peter Lenssen. Frank van Lieshout was de eerste voorzitter opgevolgd door Cor Jansen. Maria van Dijk heeft Cor Jansen opgevolgd en op 19-02-2019 werd Pauline Luykx onze voorzitter. Mede-oprichter Albert van Dijk (nu ere-lid) was de eerste trainer opgevolgd door Herma van Dalm en een jaar later door Hans Sweep, die ons 22 jaar getraind heeft. Sinds een aantal jaren is Edwin Jonkers, die eerder jeugdlid was, de trainer. Ieder jubileum werd samen met alle leden groots gevierd. Het laatste jubileum, het 40-jarige bestaan, werd in 2018 met de leden gevierd in het Ketelhuis op Landgoed De Grote Beek. Zie foto's bij Media.

Op 11 december 2019 vierden we tijdens de kerstborrel in de Planetree op het GGZE terrein een heel speciaal moment: het voltallige oudbestuur van BC Netwerk, voorzitter Maria van Dijk-Van Roovert, penningmeester Wim Leenen, secretaris Annemiek Julicher-Evers en algemeen bestuurslid Marjan van de Ven-Van Gorp, ontvingen uit handen van wethouder Rik Thijs de gemeentelijke vrijwilligersoorkonde en penning met inscriptie.Naast het feestelijke afscheid tijdens de ALV 2019 en een gezamenlijke wandeling en etentje met het nieuwe bestuur, vond de vereniging deze huldiging helemaal op zijn plaats, ook vanwege de bijzondere wijze waarop en lange tijd waarin (40! jaar door Wim en 25! jaar door de overige drie bestuursleden) het bestuur de vereniging heeft geleid. Het was een geslaagde verrassende kerstborrel!

Het nieuwe bestuur (Paulien, Peter, Frank, Edwin en Lisette) hoopt uiteraard dat Wim, Maria, Marjan en Annemiek nog lang lid willen blijven van de vereniging!"